Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Οδηγίες Τραπεζικής Κατάθεσης


Τραπεζικοί Λογαριασμοί : 


-Eurobank-

Αριθμός λογαριασμού: 0026 0030 99 0200908418

ΙΒΑΝ: GR6402600300000990200908418


-Εθνική Τράπεζα-

Αριθμός λογαριασμού: 207/47020772

ΙΒΑΝ: GR58 0110 2070 0000 2074 7020 772


-Alpha Bank-

Αριθμός λογαριασμού: 709002330001553

ΙΒΑΝ: GR6301407090709002330001553


-Τράπεζα Πειραιώς-

Αριθμός λογαριασμού: 6717-135926-144 

ΙΒΑΝ: GR34 0171 7170 0067 1713 5926 144